energy.scene.pl

Popularny magazyn na ośmiobitowe Atari

Wybierz muzykę:

Energy 1: 1 2 3 4 5
Energy 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Śmieszne


Dział, który zawiera dowcipy, zagadki, śmieszne teksty, które przydadza się na poprawę nastroju jak i rozładowanie napięcia czy odwrócenie uwagi od... komputerów.

Fox
autor: fox

Jeżeli jesteś początkującym pasjonatem informatyki, to na pewno niejednokrotnie zetknąłeś się z niezrozumiałymi pojęciami. W takich wypadkach polecam lekturę książki "1000 słów o komputerach i informatyce", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Gorąco zachęcam również wszystkich Scenowców do zapoznania się z tą pozycją.

A teraz kilka wybranych haseł w kolejności alfabetycznej:


adrema - inaczej drukarka biurowa.


alfaskop - inaczej monitor ekranowy.


dziurka - otwór powstały w maszynowym nośniku danych (np. karcie lub taśmie dziurkowanej, karcie obrzeżnie dziurkowanej) w trakcie realizacji czynności przenoszenia danych na te nośniki. D. reprezentuje określoną wartość w zależności od miejsca jej wystąpienia lub współistnienia innych dziurek.


ekstrakod - inaczej makrorozkaz.


ekstraktor - inaczej grzebień.


elektryczna maszyna do pisania FACIT 3851 - urządzenie zewnętrzne wchodzące w zestaw automatu obrachunkowego MERA 302 i przeznaczone do komunikowania się operatora z minikomputerem oraz do wprowadzania i wyprowadzania danych z szybkością 15 znaków na sekundę; wyposażona jest ona w urządzenie do wczytywania i dziurkowania taśmy, przy czym ma repertuar 92 znaków. E.m.d.p.F. produkowana jest w kraju na podstawie licencji firmy FACIT.


Głuszkow Wiktor Michajłowicz - żyjący w latach 1923-1982 wybitny radziecki uczony, inicjator i organizator powstania w 1962 r. Instytutu Cybernetyki AN USRR w Kijowie. Zasługą G.W.M. był rozwój nowych idei w dziedzinie zastosowań komputerów w gospodarce narodowej ZSRR, prognozowania i planowania rozwoju naukowo-technicznego, konstrukcji i technologii komputerów cyfrowych, w tym zwłaszcza zasad przetwarzania potokowego w superszybkich komputerach cyfrowych.


koder - nazwa urządzenia stosowanego w sprzęcie informatycznym, które zmienia symbole innego alfabetu, będące kodami znaków alfabetu przekodowywanego.


komplement - w informatyce postać liczby ujemnej uzyskanej w wyniku obliczeń przeprowadzonych przez licznik mechaniczny niesaldujący. K. wypisywany jest w postaci uzupełnienia każdego miejsca dziesiątkowego do cyfry 9 lub 10.


konsola - inaczej pulpit operatora.


końcówka wsadowa - CENZORED! Co prawda takie hasło znajduje się w słowniku, ale tutaj nie przytoczę jego znaczenia, ponieważ wydaje mi się mało związane z informatyką.


liczydło - powszechnie używane urządzenie liczące mające po 9 ruchomych krążków dla każdego rzędu wielkości; jest to w istocie udoskonalony abakus.


linia wzroku operatorki - ciąg danych na formularzu, wynikający z kolejności przenoszenia danych na maszynowy nośnik danych. Prawidłowa l.w.o. powinna tworzyć linię prostą.


manipulator drążkowy - graficzne urządzenie wejściowe do przesuwania po ekranie monitora znacznika przy pomocy elementu nastawczego w postaci drążka z dwoma układami kodującymi umieszczonymi w osi X i Y. W m.d. odwzorowuje się wartość kąta odchylenia drążka od położenia spoczynkowego na wartość cyfrową.


metka - odcinek kontrolny identyfikujący przedmiot lub materiał będący przedmiotem obrotu. M. nazywana bywa również etykietą. W systemach informatycznych m. wykorzystywana jest jako dokument dostosowany do automatycznego odczytu. M. bywa przytwierdzana w sposób trwały do przedmiotu obrotu, skąd jest odrywana w momencie dokonania transakcji. Oderwany odcinek m., zawierający wystarczającą identyfikację przedmiotu obrotu (np. symbol indeksowy, jednostkę miary, ilość), jest odczytywany automatycznie przez czytnik etykiet i zapisywany na maszynowym nośniku danych (taśma magnetyczna, karta dziurkowana). Najbardziej rozpowszechniony jest system metek KIMBALLA.


multiwibrator - CENZORED...


palcowanie - powszechnie stosowana nazwa ręcznego wprowadzania danych na maszynowy nośnik, przez naciskanie odpowiednich klawiszy na klawiaturze dziurkarki kart lub taśm.


Na koniec dodam, że słownik zawiera wiele ciekawych ilustracji przedstawiających m.in. komputer "Strieła", komputer MOBIDIC rozmieszczony w przyczepie samochodowej, a nawet element struktury technicznej polowego systemu informatycznego Bundeswehry!


Cena: zł 600,-

(odstąpię za pół ceny).Poprzednia strona: Znaczenie znaczników
Następna strona: Smilie