energy.scene.pl

Popularny magazyn na ośmiobitowe Atari

Wybierz muzykę:

Energy 1: 1 2 3 4 5
Energy 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennedy Aproach - Opis gry

gepard
autor: gepard

KENNEDY APROACH-THE SOLUTION

............................../\............................

..............................\/............................


Chciałbym opisać dosyć wiekową, ale zarazem bardzo ciekawą i niewątpliwie oryginalną grę firmy Mindscape o nazwie: "Kennedy Aproach". Jak już wspomniałem jest to program dość niezwykły ze względu na swą tematykę - symulację kontroli ruchu lotniczego. Mimo, że tematyka nie jest zbyt popularna, gra może wzbudzić większe emocje niż wiele innych. Należy ona do jednej z nielicznych gier, w której zamiast skakania przygłupawym ludzikiem po przygłupich poziomach i zbierania przygłupich diamencików trzeba się nieźle wysilić, by wszystkie samoloty dotarły bezpiecznie do celu.


a teraz kilka słów o samej grze:


ROZPOCZĘCIE GRY


okładka

 

Po wczytaniu należy wybrać miedzy pokazem demo a właściwą grą. Jeżeli w ciągu jednej minuty nie dokonamy wyboru, opcja demonstracyjna uruchomi się automatycznie Gra posiada 5 stopni trudności. Wyboru jednej z nich dokonamy klawiszami 1-5, albo przy pomocy joya.

Następnie otrzymujemy możliwość wyboru lotniska - w zależności od stopnia trudności. Czynności tej dokonujemy przez wpisanie kodu lotniska lub przez ruch joyem.PROCEDURY OPERACYJNE


1. Kody dostępu do wieży kontrolnej.


Zanim rozpoczniesz grę musisz wprowadzić właściwy kod, aby połączyć się z systemem komputerowym w wieży kontrolnej. oto wszystkie kody:

 1.FAF
 2.DAF
 3.INS
 4.MSL
 5.VHF
 6.TCA
 7.AGL
 8.SST
 9.ILS
 10.CDI
 11.VFR
 12.HSI
 13.DCA
 14.MDA
 15.ASR
 16.IAF

2. Kontrola map.


Jeżeli nie wprowadzisz właściwego kodu komputer wyświetli na ekranie wiadomość o błędzie i nie pozwoli na kontrolowanie lotów.


UWAGI DLA KONTROLI LOTNISKA:


a. dla ułatwienia nawigacji na powierzchnię ziemi naniesiona jest siatka złożona z punktów oddalonych od siebie o 1 milę.


b. po stronie, z której nadlatuje samolot znajduje się wieża kontroli elektronicznej (VOR TOWER). Nadlatujące samoloty krążą wokół niej oczekując pozwolenia na lądowanie. Samoloty lądujące muszą zawsze nadlatywać od strony wieży.


c. w programie mamy do czynienia z trzema rodzajami samolotów: lekkimi,średnimi typu Jet Airlines i ponaddźwiękowymi Concordami. Pod samolotem znajduje się podziałka pokazująca wysokość w tysiącach stóp, a po prawej stronie literowy symbol identyfikacyjny samolotu.


d. na mapie znajdują się symbole literowe, góry, rejony burzowe i strefy zastrzeżone. Tych ostatnich musimy maksymalnie unikać, natomiast lecąc nad górami musimy utrzymać wysokośc co najmniej 4000 stóp.


Nad mapą kontrolną zaznaczona jest linia przesyłania komend. Przedstawia ona informacje, jakie są wymieniane między Tobą, a samolotem w obszarze powietrznym, którym aktualnie kierujesz. Używając joya do kierowania ruchem będziesz widział wydawane przez siebie polecenia i odpowiedzi pilota maszyny.

 

W prawym górnym rogu ekranu wyświetlane są plany lotu dla samolotu poruszającego się po Twoim obszarze powietrznym. Górna litera w każdej kolumnie jest znakiem identyfikacyjnym samolotu, odpowiadającym znakowi na mapie. Rząd niżej znajduje się pierwsza litera pochodzenia samolotu. W kolejnym rzędzie mieści się pierwsza litera miasta docelowego, zaś w ostatnim wysokość w tysiącach stóp. Samoloty, które czekają na przyjęcie mają znak "+" w polu wysokościowym.

 

W lewym , górnym rogu ekranu znajduje się zegar. Twoja zmiana kończy się o pełnej godzinie. Miarą czasu w grze jest czas rzeczywisty, czyli posiada on tu wartość nadrzędną. Naciśnięcie spacji podczas gry powoduje przyśpieszenie upływu czasu.

 

Rejon alarmowy znajduje się między zegarem, a linią przesyłania rozkazów. W miejscu tym odnotywowane są niebezpieczne sytuacje np. dotyczące błędnych wysokości przy opuszczaniu rejonu, kolizji itp.


3. Łączność z samolotem


Zawiadujesz pasami startowymi i samolotami przebywającymi w Twoim obszarze powietrznym. Twoim zadaniem jest podanie każdemu pilotowi dokładnych instrukcji o zmianach kierunku i wysokości. Jeżeli tego nie zrobisz, samoloty będą utrzymywały dotychczasowy kurs. Są dwa sposoby kierowania poczynaniami samolotu:


a. wpisać na klawiaturze znak identyfikacyjny maszyny.

b. poruszając joyem ustawić kursor nad samolotem i nacisnąć fire.


Następnie, niezależnie od sposobu nawiązania kontaktu, wprowadzany jest automatycznie tryb komend (THE COMMAND MODE). Potwierdzeniem nawiązania kontaktu jest zmiana obrazu samolotu na strzałkę. Jednocześnie plan lotu tej maszyny zostanie wyświetlony na biało, a jego treść znajdzie się w linii przesyłania poleceń.

 

Polecenia wyjściowe: aby wskazać pilotowi cel, musisz, poruszając joyem w lewo lub w prawo (odnośnie wysokości: w górę i w dół) naprowadzić na niego kursor i wydać komendę.

 

Wyjście z trybu poleceń: kiedy już wydasz polecenia dotyczące wysokości i kierunku, automatycznie wyłącza się tryb poleceń. Polecenia te zostaną wykonane a instrukcje wymazane. Jeżeli chciałbyś wcześniej opuścić ten tryb, wciśnij fire na czas dłuższy niż jedna sekunda - zniknie wówczas strzałka i pojawi się znów sylwetka samolotu. Gdy niebo jest wypełnione samolotami, trudno sobie przypomnieć komendy, które się im wydało. Można wówczas zapytać pilota o jego status poprzez wybranie joystickiem samolotu i długie przyciśnięcie fire.


4. Kontrola ruchu powietrznego.


Niektóre samoloty nadlatują do Twego obszaru z sektora przyległego. Na ekranie jest wyświetlany plan lotu tego samolotu, zanim on sam jeszcze wleci w Twój obszar powietrzny. Plan lotu zmienia kolor z szarego na czarny w momencie pojawienia się tego samolotu. Każda nadlatująca maszyna leci na wysokości 5000 stóp.

 

Samoloty startujące z lotnisk na Twoim terenie będą emitowały swoje plany lotów na 1 minutę przed gotowością do startu. Plan lotu będzie miał symbol "+" w polu wysokości i przybierze czarną barwę, kiedy samolot będzie gotowy do startu. Aby dać pozwolenie na start wpisz jego znak identyfikacyjny i wprowadź polecenie. Następnie użyj joya, aby poinformować pilota, na jaką ma się wznieść wysokość.

 

Maszyna podchądząca do lądowania na danym lotnisku musi zniżyć swój lot nad pasem startowym. Należy więc podać jej wysokość "0" oraz pozwolić na lądowanie. Gdy samolot osiągnie podaną wysokość, nie wolno wydawać poleceń zmiany kierunku. Pamiętaj, że samolot musi lądować na pasie startowym od strony przylotowej czyli VOR TOWER.

 

Ponieważ pasa startowego może używać tylko jeden samolot, pozostałe muszą więc kołować w powietrzu na określonej wysokości. Maszyna, która oczekuje na lądowanie, będzie się automatycznie kręciła wokół wieży, dopóki nie otrzyma pozwolenia na lądowanie.


Screen'y z gry:


Plik do ściągnięcia:
kennedy_approach.atr


Poprzednia strona: Gunslinger
Następna strona: Tipsy & kody (1)